Revista de Studii Media / Journal of Media Studies, Nr. 5-6, 2016-2017 / No. 5-6, 2016-2017

Editorial Board

IDEOLOGII, TEORII, PRACTICI POLITICE ŞI GEOPOLITICE / IDEOLOGIES, THEORIES, POLITICAL AND GEOPOLITICAL PRACTICES

1. Interesul național, între infirmare teoretică şi afirmare practică/ National Interest, between Theoretical Refutation and Practical Validation, Ştefan CIOCHINARU, Hyperion University, Bucharest, (p. 5)

2. Fețele leninismului: o analiză ideologică a totalitarismului sovietic în România socialistă (1948-1989) / The Facets of Leninism: An Ideological Analysis of Soviet Totalitarianism in Socialist Romania (1948-1989), Dan Alexandru CHIŢA, University of Bucharest, (p. 12)

LIBERTATEA DE EXPRESIE ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ/ FREEDOM OF EXPRESSION AND SOCIAL RESPONSIBILITY

3. Charlie Hebdo. De la libertatea de exprimare la decizia etică / Charlie Hebdo. From Freedom of Expression to Ethical Decision, Gelu SABĂU, Hyperion University, Bucharest, (p. 52)

4. Tabloidizarea – libertate fără responsabilitate/ The Tabloidization – Freedom without Responsibility, Liana IONESCU, Hyperion University, Bucharest, (p. 80)

5. Virtualul, element de propagare a violenței în spațiul public/ Virtual Reality, a Channel for Spreading Violence in the Public Space, George Lucian ONOFREI, Hyperion University, Bucharest, (p. 90)

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR JURNALISTIC: REALITĂȚI ŞI PROVOCĂRI CONTEMPORANE / JOURNALISTIC HIGHER EDUCATION: CONTEMPORARY REALITIES AND CHALLENGES

6. What Makes a Journalist? Perceptions and Aspirations of the Romanian Students, Liana IONESCU, Hyperion University, Bucharest, (p. 100)

7. Învățământul superior şi piața muncii / Higher Education and Labor Market, Gelu SABĂU, Hyperion University, Bucharest, (p. 113)

8. Vechi şi nou în retorica interacțiunii didactice/ Old and New in the Rhetoric of Didactic Interaction, Adriana GHIŢOI, Hyperion University, Bucharest, (p. 124)

9. Sistemul educațional actual: restartare sau încremenire în proiect? / The Current Educational System: A Restart or a Standstill?, George Lucian ONOFREI, Hyperion University, Bucharest, (p. 139)

COMUNICAREA: ASPECTE, FORME SPECIFICE, MECANISM SOCIAL / COMMUNICATION: POINTS OF VIEW, SPECIFIC FORMS, SOCIAL MECHANISM

10. Dimensiunile comunicării – un mecanism complex de anticipare şi interpretare / The Dimensions of Communication – A Complex Mechanism of Anticipation and Interpretation, Alexandra MĂRGĂRIT-ENESCU, Hyperion University, Bucharest, (p. 146)

11. Publicitatea politică/ Political Advertising, Alexandra MĂRGĂRIT-ENESCU, Hyperion University, Bucharest, (p. 152)

12. Schimbarea mentalității în activitățile voluntare / Changing Mentality in Voluntary Activities, Nina MOCĂNAŞU, Hyperion University, Bucharest, (p. 161)

PRESA ÎN OGLINDA TIMPULUI / A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE WRITTEN PRESS

13. Note pentru o istorie a presei române: “Manifestul crinului alb” şi campania generaționistă / Notes for a History of the Romanian Written Press: “The Manifest of the White Lily” and the Generationist Campaign, Cristian Florin POPESCU, Hyperion University, Bucharest, (p. 169)

14. Adnotări asupra discursului polemic. Campania generaționistă / Annotations on the Polemical Discourse. The Generationist Campaign, Cristian Florin POPESCU, Hyperion University, Bucharest, (p. 187)