Revista de Studii Media / Journal of Media Studies, Nr. 4, 2015 / No. 4, 2015

Editorial Board

SOCIAL MEDIA

1. Fenomenul social media şi interferențele cu mass-media / The Social Media Phenomenon and Its Interferences with Mass-Media, Ion MARIN, Hyperion University, Bucharest (p. 6)

2. “Jurnalismul cetățenesc”, o consecință a social media / “Citizen Journalism”, a Consequence of Social Media, Cristian Florin POPESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 15)

3. Securitatea rețelelor sociale din mediul online/ Online Social Networks Security, Țuțu PIȘLEAG, Hyperion University, Bucharest, Cătălin TOADER, “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy (p. 23)

4. Luarea deciziilor în social media / Making Decisions in Social Media, Emil STAN, Hyperion University, Bucharest (p. 33)

5. Rețele sociale şi comunicarea jurnalistică/ Social Networks and Journalistic Communication, Liana IONESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 46)

6. Sistemul de educație şi lumea digitală/ The Educational System and the Digital World, Gelu SABĂU, Hyperion University, Bucharest (p. 54)

7. Jurnalismul cetățenesc – binecuvântare sau blestem? / Citizen Journalism – A Blessing or a Curse? Alexandra SĂRARU, Hyperion University, Bucharest (p. 63)

8. Rețelele sociale şi criminalitatea cibernetică în războiul informațional / Social Networks and the Cybernetic Criminality in the Informational War, Teodora MARIN, “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy (p. 71)

MISCELLANEA

9. Sisteme de valori în contextual socio-economic contemporan. Mai are nevoie România de învățământ? / Value Systems in the Contemporary Socio-Economic Context. Does Romania Still Need Education? Cristian Florin POPESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 80)

10. Domeniul criminalității informatice – subiect de presă / The Area of Cyber-Crime as Mass-Media Subject, Emil STAN, Hyperion University, Bucharest (p. 102)

11. Mândria de a fi român şi excepționalismul american / The Pride of Being Romanian and the American Exceptionalism, Țuțu PIȘLEAG, Hyperion University, Bucharest (p. 95)

12. Marginalii de interpretare şi provocări în spațiul libertății de expresie în presă, după atentatele din Franța (ianuarie 2015) / Marginalia of Interpretation and Challenges of the Freedom of Expression in Mass-Media after the Terrorist Attacks in France (January 2015), Cleopatra LORINȚIU, Representative of the Observatoire d’Etudes Geostrategiques de Paris in Bucharest, coordinator CCERPA (p. 109)

13. Consumul de media şi managementul în spațiul socio-uman / The Media Consumption and the Management in the Field of Socio-Humanistic Sciences, Nina MOCĂNAȘU, Hyperion University, Bucharest (p. 119)

14. Opinia publică şi dezbatarea publică/ Public Opinion and Public Debates, Alexandra MĂRGĂRIT-ENESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 129)

15. Imaginea românilor în secolul XIX din perspectiva călătorilor britanici/ The Image of 19th Century Romanians in the View of the British Travelers, Carolina OPREA, Hyperion University, Bucharest (p. 137)