Revista de Studii Media / Journal of Media Studies, Nr. 3, 2014 / No. 3, 2014

Editorial Board

În loc de argument. Despre etica jurnalistică/ Instead of a Foreword. On Journalistic Ethics, Ion MARIN, Hyperion University, Bucharest

1. Tendințe în etica jurnalistică/ Tendencies in Journalistic Ethics, Cristian Florin POPESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 7)

2. Dubito ergo sum sau despre etica îndoielii ca spectacol al neliniştii inteligenței / Dubito Ergo Sum or the Ethics of Doubt as Performance of Intelligence Anxiety, Adriana GHIȚOI, Hyperion University, Bucharest (p. 17)

3. Un Observator al eticii şi deontologiei informației din presă. Exemplul francez; este el posibil de aplicat?/ An Observatory of the Ethics and the Deontology of the Press Information. The French Example; Is It Possible to Apply? Cleopatra LORINȚIU, Representative of the Observatory of Geopolitical Studies in Paris, CMIESI expert (p. 22)

4. Mass-media între etică, influență politică şi presiunea pieței/ Mass-Media between Ethics, Political Influence and the Pressure of the Market, Gelu SABĂU, Hyperion University, Bucharest (p. 29)

5. Aspecte etice ale strategiilor de comunicare în talk-show. Un studiu de caz: “Naşul”, B1 TV/ The Ethics of Communication Strategies in Talk-Shows. A Case Study: “Naşul”, B1 TV, Ana-Maria TEODORESCU, University of Bucharest (p. 43)

6. Cultura media şi nevoia de securizare a modelului valoric/ Media Culture and the Need to Protect the Value Model, Țuțu PIȘLEAG, Hyperion University, Bucharest (p. 59)

7. Mass-media şi rolul său în propagarea violenței/ Mass-Media and Its Role in Promoting Violence, George Lucian ONOFREI, Hyperion University, Bucharest (p. 63)

8. Reglementări într-un spațiu aparent nereglementabil. Cutume ale comunităților de bloggeri/ Regulations in an Apparently Non-Regulatable Space. Blogger Communities Common Laws, Marina ROMAN, Hyperion University, Bucharest (p. 69)

9. Social media – o nouă dimensiune a raporturilor dintre securitate şi mass-media/ Social Media – A New Dimension of the Relationship between Security and Mass-Media, Teodora ȘERBAN-MARIN, “Romania 2000” Foundation (p. 94)

10. Modele ale sistemelor de valori / Models of the Value Systems, Emil STAN, Hyperion University, Bucharest (p. 79)

11. Jurnalişti, ştiri şi bloguri / Journalists, News and Blogs, Alexandra SĂRARU, Hyperion University, Bucharest (p. 101)

12. Schimbarea la față a capitalismului şi comportamentul consumatorului român de media/ The Changing Face of Capitalism and the Behavior of the Romanian Media Consumer, George Lucian ONOFREI, Hyperion University, Bucharest, Roxana-Diana BUTUCARU, Hyperion University, Bucharest (p. 113)