Revista de Studii Media / Journal of Media Studies, Nr. 2, 2013 / No. 2, 2013

Editorial Board

Argument/ Foreword, Ion MARIN, Hyperion University, Bucharest (p. 5)

1. De la “satul global” la “statul mondial”? (Geopolitica în era informațională) / From the “Global Village” to the “Global Government”? (Geopolitics in the Information Age), Ion MARIN, Hyperion University, Bucharest (p. 7)

2. Dezbaterea patriotismului în mass-media din România / Debating Patriotism in Romanian Mass-MediaȚuțu PIȘLEAG, Hyperion University, Bucharest & George Antoniu PIȘLEAG, The National Intelligence Academy ANIMV, Bucharest (p. 12)

3. Democrație şi naționalism. Problema globalizării la începutul secolului al XX-lea / Democracy and Nationalism. Globalization at the Beginning of the 20th Century, Gelu SABĂU, Hyperion University, Bucharest (p. 16)

4. Globalizarea şi marile procese de integrare din lumea contemporană / Globalization and the Great Processes of Integration in the Contemporary World, Ștefan CIOCHINARU, Hyperion University, Bucharest, (p. 28)

5. Societatea postmodernă – o nouă realitate sau o mai veche fantasmă? – Câteva considerațiuni / The Postmodern Society – A New Reality or an Old Phantom? – Several Remarks, Cristian Florin POPESCU, Hyperion University, Bucharest, (p. 56)

6. Spațiu public. Identitate europeană şi comunicare mediatică/ The Public Space, European Identity and Communication through the Mass Media, Liana IONESCU, Hyperion University, Bucharest, (p. 65)

7. Geopolitica informației în contextul noilor dimensiuni ale globalizării / The Geopolitics of Information in the Context of the New Dimensions of Globalization, George ONOFREI, Hyperion University, Bucharest, (p. 77)

8. Noi vulnerabilități, riscuri şi amenințări în “era informațională” pentru România ca stat membru UE şi NATO/ New Vulnerabilities, Risks and Threats in the “Information Age” for Romania as a EU and NATO Member State, Teodora MARIN, “Romania 2000” Foundation, (p. 85)

9. Aspecte ale globalizării în publicitate/ Globalization as Reflected in Advertising, Costin POPESCU, University of Bucharest (p. 93)

10. Stringențele perfecționării comunicării în managementul organizațional/ The Urgencies of Communication Improvement in Organizational Management, Nicolae ROTARU, Hyperion University, Bucharest, (p. 98)

11. Metoda Cluster Analysis utilizată în studiul globalizării/ The Cluster Analysis Method Used in the Study of Globalization, Emil STAN, Hyperion University, Bucharest, (p. 118)