Revista de Studii Media/ Journal of Media Studies, Nr. 1, 2012 / No. 1, 2012

Editorial Board

Cuvânt de salut / Foreword, Răzvan TEODORESCU, Romanian Academy

(AUTO)REGLEMENTAREA PROFESIEI DE JURNALIST ÎNTRE ETICĂ, INSTITUȚII ŞI COMPETENȚĂ/ THE (SELF) REGULATION OF JOURNALISM BETWEEN ETHICS, INSTITIONS AND COMPETENCE

1. Deontologia jurnalistică, între autoreglementare și dreptul comunicării / Journalistic Deontology, between Self-regulation and Communication Law, Ion MARIN, Hyperion University, Bucharest (p. 7)

2. Repere ale instituționalizării sistemului media. Modelul instituțional francez/ Landmarks of the Institutionalization of Mass-Media. The French Institutional Model, Cristian Florin POPESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 15)

3. Statutul jurnalistului între deontologie și patronat/ The Journalist’s status between Deontology and Employers, Bogdan GAMALEȚ, Hyperion University, Bucharest (p. 22)

4. Pentru o evaluare psiho-socială a tânărului jurnalist la angajare/ Towards a Psycho-Social Evaluation of the Young Journalist When Being Hired, Marina ROMAN, Hyperion University, Bucharest (p. 28)

5. Analiza conținuturilor de violențe în programele de televiziune/ The Analysis of Violence in Television Programs, Dona TUDOR, Hyperion University, Bucharest (p. 36)

6. Jurnalismul românesc între manipulare și deprofesionalizare/ Romanian Journalism between Manipulation and Deprofessionalization, Bogdan FICEAC, Hyperion University, Bucharest (p. 46)

7. Statutul jurnalistului între codul deontologic și criza de identitate/ The Journalist’s Status between the Deontological Code and the Identity Crisis, Cezar ION, Head of the Romanian State Television (TVR) Editorial Board, (p. 54)

8. Medias et communications. Le royaume du Maroc ou la difference specifique/ Media and Communication. The Kingdom of Morocco, or the “Specific Difference” , Cleopatra LORINȚIU, Representative of the Observatory of Geopolitical Studies in Paris, CMIESI Expert (p. 57)

INFORMAȚIA ŞI JURNALISTUL – JOCURI DE PUTERE ŞI RESPONSABILITATE/ THE INFORMATION AND THE JOURNALIST – GAMES OF POWER AND RESPONSIBILITY

9. Informația – factor de putere primordial, în contextul noii ordini mondiale/ The Information – A Primordial Factor of Power, in the Context of the New World Order, Radu Dan Septimiu POPA, Independent scholar (p. 64)

10. Provocările jurnalismului în contextul actual și noul statut al jurnalistului/ Journalistic Challenges in the Current Context and the Journalist’s New Status, Alexandra MĂRGĂRIT-ENESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 69)

11. Rebrandingul comunicării politice/ Rebranding Political Communication, Ana Cristina POPA, Independent scholar (p. 73)

12. Jurnalism în umbră: provocarea pentru libertatea presei în românia/ Journalism in a Shadow: Challenging the Freedom of the Press in Romania, Cristi GODINAC, President of the MediaSind Trade Uion (p. 83)

TRADIȚIE ŞI INOVAȚIE SAU JURNALISM CLASIC /VS/ NEW MEDIA // TRADITION AND INNOVATION OR CLASSIC JOURNALISM /VS/ NEW MEDIA

13. Profesionalismul gazetăresc în vremuri de criză/ Journalistic Professionalism in Times of Crisis, Mihaela ȘTEFAN, Hyperion University, Bucharest (p. 90)

14. New media /vs/ jurnalism tradițional// New Media /vs/ Traditional Journalism, Adriana GHIȚOI, Hyperion University, Bucharest (p. 99)

15. Formarea jurnaliștilor în condițiile flexibilizării formatelor și obținerii și transmiterii informațiilor/The Formation of Journalists in the Context of the Flexibility of Formats and of the Gathering and Dissemination of Information, Petru IGNAT, Hyperion University, Bucharest, Emil STAN, Hyperion University, Bucharest (p. 103)

COMUNICAREA MEDIA ŞI LIMBAJUL PUBLICISTIC – OGLINDĂ A SOCIETĂȚII / MEDIA COMMUNICATION AND PUBLICISTIC LANGUAGE – A REFLECTION OF SOCIETY

16. Restaurarea statistică a informației cu aplicații în științele comunicării/ Statistical Restoration of Information Applied to Communication Sciences, Sever SPÂNULESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 115)

17. Comunicarea ca act dialogic și pârghie de socializare în demersul jurnaliștilor/ Communication as a Dialogic Act and a Socialization Key-Factor in the Journalistic Approach, Nicolae ROTARU, Hyperion University, Bucharest (p. 129)

18. Manifestări ale limbajului jurnalistic actual/ Manifestations of Contemporary Journalistic Language, Elena UNGUREANU, Hyperion University, Bucharest (p. 140)

19. Limbaj, manipulare și dezinformare/ Language, Manipulation and Misinformation, Oreste TEODORESCU, Hyperion University, Bucharest (p. 149)

STRUCTURI DE REGLEMENTARE ÎN CREAȚIA PUBLICITARĂ/ REGULATION STRUCTURES IN ADVERTISING

20. Fețele legalității în publicitate/ The Facets of Legality in Advertising, Costin POPESCU, University of Bucharest (p. 155)

MISCELLANEA

21. Semnal editorial/ New Entries, Adriana GHIȚOI, Hyperion University, Bucharest (p. 159)

22. Investeşte în oameni! – JOBS şi VEHMED, proiecte europene pentru creşterea calității învățământului jurnalistic din România / Invest in People! JOBS and VEHMED, European Projects for the Improvement of the Quality of Journalistic Education in Romania, Luminiţa CIOCAN, Hyperion University, Bucharest, Alexandra SĂRARU, Hyperion University, Bucharest (p. 161)